Fundraising

Zapraszamy na szkolenie z pozyskiwania funduszy, które kierujemy przede wszystkim do fundraiserów, pracowników i wolontariuszy fundacji i stowarzyszeń zainteresowanych tematyką fundraisingu, Zarządów fundacji i stowarzyszeń zainteresowanych zatrudnianiem fundraiserów, pracowników i Zarządów instytucji publicznych (w szczególności sektora edukacji i kultury) zainteresowanych wdrażaniem mechanizmów fundraisingu.

Termin: 2 września, godz. 14.00 - 5 września, godz. 13:00

Prowadzenie: Maria Olszewska

Koszt: 1000 PLN (w cenie obiady i przerwy kawowe)

Jest możliwość zakwaterowania podczas całego szkolenia po wcześniejszym ustaleniu z ECCC.

 

Podczas czterech dni intensywnego szkolenia z fundraisingu uczestnik pozna:

  • przykłady kampanii fundraisingowych z Polski i ze świata,
  • schemat planu kampanii fundraisingowej,
  • kilkadziesiąt metod pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na działalność społeczną,
  • sposoby doboru narzędzi fundraisingu do uwarunkowań i kontekstu swojej organizacji.

W trakcie szkolenia uczestnik przećwiczy:

  • autoprezentację,
  • wystąpienia przed publicznością,
  • komunikację z darczyńcami indywidualnymi i przedstawicielami biznesu.

Ponadto pod okiem prowadzącej uczestnik będzie mógł opracować:

  • plan kampanii fundraisingowej,
  • plan wdrażania narzędzi fundraisingu w organizacji.

 

Maria Olszewska, prowadzi doradztwa i warsztaty z fundraisingu w językach polskim, angielskim i włoskim. Jest jedną z pierwszych w Polsce fundraiserek z Europejskim Certyfikatem Fundraisera sygnowanym przez European Fundraising Association (EFA). Pracuje zarówno z małymi organizacjami charytatywnymi działającymi lokalnie, jak i dużymi instytucjami publicznymi. Pracowała jako trenerka m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu i Centrum Arrupe. We współpracy z Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury prowadzi wykłady w ramach Christian Educational Leadership Project oraz Executive Education for Bishops and Ecclesiastical Superiors from the Countries of the Former Soviet Block. Współtworzy nowatorski program doradczy dla Miasta Gdańska "Twoje pierwsze kroki w fundraisingu". Wykładała fundraising i przedsiębiorczość społeczną na Akademii Morskiej w Gdyni i na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 2011 do 2015 zorganizowała łącznie 16 Klubów Fundraisera w Trójmieście i Olsztynie. Prywatnie jest miłośniczką aktorstwa i wspinaczki.   

 

 

 PLAN SZKOLENIA:

 

PONIEDZIAŁEK (2.09.2019)

14.00     Blok I: Opowiadanie historii podstawą skutecznego fundraisingu – ćwiczenia z prezentacji i autoprezentacji – rozpoczynamy pracę nad wdrażaniem fundraisingu w naszej organizacji

15.30     przerwa kawowa

16.00     Blok II: Kampanie fundraisingowe z Polski i ze świata – poznajemy przykłady udanych kampanii pozyskiwania środków finansowych, rzeczowych, usług na cele społeczne i dowiadujemy, czym w praktyce jest fundraising

16.40     Integracja

18.00     kolacja

WTOREK (3.09.2019)

8.00       śniadanie

9.00       Blok I: Komunikacja misji organizacji – weryfikujemy relacje między misją osobistą a misją organizacji, którą reprezentujemy– uczymy się spójnego prezentowania misji pod kątem fundraisingu

10.30     przerwa kawowa

11:00     Blok II: Narzędzia fundraisingu, czyli kilkadziesiąt sposobów pozyskiwania środków finansowych, rzeczowych, usług – poznajemy narzędzia i sprawdzamy, które moglibyśmy zastosować we własnej organizacji – uczymy się korzystać z metody zwanej piramidą fundraisingu

13.00     obiad

14.00     Blok III: Nawiązywanie relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi organizacji – ćwiczenia z nawiązywania kontaktu z biznesem i negocjacji biznesowych –  sprawdzamy w praktyce, czy potrafimy przedstawić nasz cel fundraisingowy partnerowi biznesowemu i zachęcić go do wsparcia

15.30     przerwa kawowa

16.00     Blok IV: Cykl relacji z darczyńcą – poznajemy proces pozyskiwania darczyńców indywidualnych dla organizacji - uczymy się projektować własną bazę danych i  korzystać z niej

18.00     kolacja

ŚRODA (4.09.2019)

8.00       śniadanie

9.00       Blok I: Największe wyzwania współczesnego fundraisingu – poznajemy realia pozyskiwania środków finansowych, rzeczowych, usług na cele społeczne -identyfikujemy największe wyzwania w naszej organizacji

10.30     przerwa kawowa

11.00     Blok II: Planowanie kampanii fundraisingowych – studiujemy schemat planu kampanii fundraisingowej – przygotowujemy się do opracowania planu

13.00     obiad

14.00     Blok III: Indywidualna praca nad planem kampanii fundraisingowej moderowana przez trenerkę

15.30     przerwa kawowa

16.00     Blok IV: Tworzenie biura ds. rozwoju - podział obowiązków i rozwój kompetencji pracowników biura ds. rozwoju – zastanawiamy się, jak wdrożyć poznane mechanizmy w naszej organizacji

18.00     kolacja

               

CZWARTEK (5.09.2019)

8.00       śniadanie

9.00       Blok I: Przygotowanie promocji realizowanego projektu – podsumowujemy wszystko, czego nauczyliśmy się o komunikacji w fundraisingu – nagrywamy 1,5   minutowe filmiki promujące nasze cele fundraisingowe

10.30     przerwa kawowa

11.00     Blok II: Prezentacja uczestników, podsumowanie

13.00     obiad

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Rekolekcje ignacjańskie I, II, III, IV Tydzień, Synteza  23.01, 7.05, 10.07, 20.07, 6.08, 1.10, 30.11.2019

Rekolekcje ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym 23.01, 7.05, 10.07, 20.07, 6.08, 1.10, 30.11.2019

Fundament Ćwiczeń Duchowych  19.02, 30.04, 25.06, 30.07, 23.08, 5.11.2019

Rekolekcje dla seniorów 20.05.2019 

Wystąpienia publiczne dla liderów świeckich 10.06.2019

Mindfulness z Modlitwą Jezusową 18.06.2019

Fundament Plus 25.06.2019

Poznaj Siebie cz. 1 30.08.2019

Mindfulness w relacjach 27.10.2019