Intensywne Warsztaty z Fundraisingu dla osób organizujących pracę instytucji kościelnych

Zapraszamy na intensywne warsztaty adresowane do osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na działalność dzieł prowadzonych przez Kościół oraz na projekty realizowane przez chrześcijańskie organizacje pozarządowe. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego planowania kampanii fundraisingowych, efektywnego używania różnych narzędzi pozyskiwania funduszy oraz stworzenia biura rozwoju mającego na celu systematyczną troskę o relacje z darczyńcami.

Termin: 16 marca, godz. 9.00 - 18 marca, godz. 13:00

Prowadzenie: Maria Olszewska

Koszt: 700 PLN (w cenie obiady i przerwy kawowe)

Jest możliwość zakwaterowania podczas całego szkolenia po wcześniejszym ustaleniu z ECCC.

W trakcie warsztatów odbędą się ćwiczenia z kreatywności, autoprezentacji i planowania.

 

Podczas trzydniowych zajęć:
 
  • poznamy ponad 25 narzędzi pozyskiwania funduszy i będziemy mieć możliwość wraz z grupą i przy wsparciu trenerki wyboru tych, które będą najbardziej adekwatne dla organizacji, które reprezentują uczestnicy,
  • omówimy narzędzia do tworzenia baz danych i sposoby podtrzymywanie więzi z darczyńcami, 
  • poznamy standardy etyczne w pozyskiwaniu funduszy,
  • poćwiczymy autoprezentację,
  • poćwiczymy prezentację celu, na który każdy z uczestników pozyskuje fundusze,
  • ZAPLANUJEMY PIERWSZE KROKI, KTÓRE MOŻEMY WYKONAĆ W NASZEJ ORGANIZACJI, ŻEBY SKUTECZNIEJ POZYSKIWAĆ ŚRODKI,
  • porozmawiamy, dlaczego misja i wartości, które reprezentujemy, są najważniejsze, a skuteczny i etyczny fundraising są pochodną jej wypełniania a nie celem samym w sobie.

 

Prowadząca Maria Olszewska ( www.mjjo.pl, FB @MjjOsztukarelacji) szkoli organizacje pozarządowe z Europy z fundraisingu i crowdfundingu w językach polskim, angielskim i włoskim. Absolwentka zarządzania miastem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; studiowała również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundraiserka praktyk. Przygodę z fundraisingiem rozpoczęła od pozyskiwania sponsorów dla jednej w większych instytucji kultury w Małopolsce. Od 2011 roku prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady i doradztwa z zakresu fundraisingu. Jako trenerka współpracowała m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, Centrum Arrupe, Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie, Miastem Gdańsk, Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER, Oliwską Grupą Konsultingową. Wykładała fundraising i przedsiębiorczość społeczną na Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 2011 do 2015 zorganizowała łącznie 16 Klubów Fundraisera w Trójmieście i Olsztynie. Od 2014 roku ma w ofercie warsztaty dla biznesu - w szczególności z nawiązywania relacji biznesowych. Maria szkoli w językach polskim, angielskim i włoskim. Współpracowała m.in. z Inhope/ International Association of Internet Hotlines z Holandii, International Shang Shung Institute z Włoch oraz regularnie prowadzi zajęcia w ramach Christian Educational Leadership Project oraz w ramach Executive Education for Bishops and Ecclesiastical Superiors from the Countries of the Former Soviet Block (projekty Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury). Ma doświadczenie w prowadzeniu imprez kulturalnych i szkoleniowych. Prywatnie jest miłośniczką wspinaczki i aktorstwa.