Rodzic, dziecko i dorosły

Rodzic, dziecko i dorosły

Trzy osoby w nas, które mogą żyć w zgodzie.

 

Warsztat (cz. I) jest teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem w koncepcję "Analizy Transakcyjnej " (AT, ang. TA). Koncepcja stworzona przez Erica Berna umożliwia spojrzenie na siebie przez pryzmat trzech osób w nas: Rodzica, Dziecka i Dorosłego. Analiza mechanizmów wewnętrznych, które wpływają na nasz sposób zachowania, na nasze reakcje i nasz odbiór świata pomaga w lepszym zrozumieniu siebie i innych, pomaga też w zmianie schematów i przepracowaniu mechanizmów, które powracając komplikują nam życie.

Terminy 29 września - 1 października

Prowadzenie: dr Barbara Pastuszek-Lipińska, muzyk, tłumacz, psycholog, certyfikowany trener biznesu