Jak być bogatym?

JAK BYĆ BOGATYM czyli jezuici o pieniądzach. To konferencja dla biznesmenów, przedsiębiorców i tych wszystkich, którzy mają do czynienia na co dzień z pieniędzmi. Chcemy w czasie tego spotkania zastanowić się nad tym, co Pismo Święte mówi o bogactwie. Czy bogactwo jest oznaką błogosławieństwa Pana Boga i czy są tacy bogaci, którzy wejdą do Królestwa Niebieskiego.

 

Jak Być Bogatym czyli jezuici o pieniądzach

Zapraszamy na spotkania dotyczące zarządzania dobrami materialnymi i duchowymi. Szukamy odpowiedzi na pytania, w jaki sposób je łączyć, jak mogą się uzupełniać i jaka powinna być ich właściwa hierarchia.

Ta konferencja jest adresowana głównie do przedsiębiorców i biznesmenów.

W trakcie jednodniowych spotkań rozmawiamy o tym, co w Piśmie Świętym możemy znaleźć na temat zysku, bogacenia się i dziesięciny. Przewodnikiem po Biblii jest o. Wojciech Żmudziński SJ, teolog biblijny. Do tej pory rozważaliśmy fragmenty m.in. o Spotkaniu bogatego młodzieńca z Panem Jezusem, Niesprawiedliwym Rządcy oraz o Hojnej wdowie.

Ponadto, o. Artur Filipowicz SJ, etyk biznesu, przybliża nam etyczną stronę posługiwania się i zarządzania pieniędzmi. Rozmawiamy o zagrożeniach i pokusach na jakie jesteśmy narażeni w zarządzaniu dobrami materialnymi. Czy możemy podejmować kompromisy w tym względzie, a jeśli tak, to jakie?

Najbliższe spotkanie: 24 listopada 2018 r.

Prowadzący: o. Wojciech Żmudziński SJ, o. Artur Filipowicz SJ, o. Wojciech Mikulski SJ.

Miejsce spotkania: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa. Tel. 22 872 04 41

Koszt: 100 zł

 

Plan spotkania:

 

  9:45           Rejestracja uczestników

10:00           Rozpoczęcie. Wprowadzenie w tematykę, plan spotkania  – o. Wojciech Mikulski SJ, dyrektor ECCC

10:15           Biblijne przysłowia i maksymy na temat bogactwa – o. Wojciech Żmudziński SJ,  teolog biblijny

11:00            Przerwa kawowa/Networking

11:15            Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze (Łk 12,34) – o. Wojciech Żmudziński SJ,  teolog biblijny

12:00            Praca w grupach

13:00            Obiad

13:30            Przerwa kawowa/Networking

14.00            Kilka słów o modlitwie w życiu człowieka zabieganego – o. Wojciech  Mikulski SJ

14.30            Adoracja/Modlitwa indywidualna

15:00            Przybornik etyczny przedsiębiorcy. – o. Artur Filipowicz SJ,  etyk biznesu

16:30            Przerwa kawowa/Networking

16:45            Praca w grupach

17:30            Spotkanie plenarne,  podsumowanie pracy w grupach,  plany na przyszłość,  tematyka następnych spotkań,  propozycja gości.

18:00            Msza św. (dla chętnych)

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Rekolekcje ignacjańskie I, II, III, IV Tydzień, Synteza 22.10.2018, 23.01, 11.05, 10.07, 20.07, 6.08, 5.10, 30.11.2019

Rekolekcje ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym 22.10.2018, 23.01, 11.05, 10.07, 20.07, 6.08, 5.10, 30.11.2019

Grupa formacyjna "25 50" 02.11

Rekolekcje dla seniorów 12.11

Rekolekcje dla kapłanów 19.11

Jak być bogatym? 24.11

Fundament Ćwiczeń Duchowych 30.11.2018, 19.02, 30.04, 25.06, 30.07, 23.08, 5.11.2019

Mindfulness. Tu i teraz z Bogiem 07.12

Skupienie adwentowe 14.12

Modlitwa Jezusowa przełomu roku 27.12., 31.12

Poznaj Siebie cz. 2 18.01.2019

Rozeznawanie powołania 1.03.2019 

Skupienie wielkopostne „Rzeczywistość pełna Boga” 12.04.2019

Fundament Plus 25.06.2019

Poznaj Siebie cz. 1 30.08.2019